Thursday, May 28, 2009

- - - - - - - - - - - - - - --
Now playing: Yiruma - Looking Back
via FoxyTunes
- - - - - - - - - - - - - - - -

今天竟然是端午节

*晴天霹雳*

要不是fb,我想我永远都不会知今天是端午节

我的肉粽咧?

没有粽子吃的的端午节

端午节快乐

不知总比知道好