Monday, August 17, 2009

- - - - - - - - - - - - - - - -
Now playing: 孙燕姿 - 不是真的爱我
via FoxyTunes
- - - - - - - - - - - - - - - -


前天本小姐到波波山滑雪去了~

我们20多人

去得真是时候

冬天快结束了

天气一天天暖和了

雪也是一片片地化了

只见掺杂着泥土的脏雪

溶化的雪把地上给搞得湿嗒嗒

心里想象的一大片白茫茫景色也幻灭了
雪叻?!to be continued :)